Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 21.04.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 39121000-6 Biurka i stoły 39121100-7 Biurka 39121200-8 Stoły 39122000-3 Kredensy i biblioteczki 39130000-2 Meble biurowe 39131000-9 Regały biurowe
Do pobrania:
12-04-2016 – Ogłoszenie – SIWZ wraz z załącznikami
15-04-2016 – Odpowiedzi na pytania
19-04-2016 – Odpowiedzi na pytania
27-04-2016 – Ogłoszenie o wyborze oferty
05-05-2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia