Zakup energii elektrycznej

Zakup energii elektrycznej
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08.12.2020 r. do godz. 10:00
Zamówienie nr DUM/72-PN-8/2020
Do pobrania:
30.11.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
30.11.2020 – SIWZ (.pdf)
30.11.2020 – FORMULARZ CENOWY (.pdf)
30.11.2020 – FORMULARZ CENOWY (.doc)
30.11.2020 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
30.11.2020 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
30.11.2020 – OŚWIADCZENIE (.docx)
30.11.2020 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
30.11.2020 – WZÓR UMOWY (.pdf)
09.12.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
09.12.2020 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc)
18.12.2020 – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (.pdf)