Zakup sensora do precyzyjnego pomiaru wybranych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z pokładu UAV

Zakup sensora do precyzyjnego pomiaru wybranych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z pokładu UAV
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 20.09.2019 r. do godz. 9:00.
Zamówienie nr PN/3-2019
Do pobrania:
09.09.2019 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
09.09.2019 – SIWZ (.pdf)
09.09.2019 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.pdf)
09.09.2019 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.xls)
09.09.2019 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.pdf)
09.09.2019 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
09.09.2019 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.doc)
09.09.2019 – OŚWIADCZENIE (.docx)
09.09.2019 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
09.09.2019 – WZÓR UMOWY (.pdf)
20.09.2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
20.09.2019 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.pdf)
27.09.2019 – INFORMACJE O WYBORZE SENSORA (.pdf)