Zaprojektowanie i wykonanie systemów audiowizualnych, systemu zaciemnienia sal oraz systemu sterowania

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie na podstawie zaakceptowanego projektu, kompleksowych systemów audiowizualnych, systemu zaciemnienia sal, oraz systemu sterowania wyżej wymienionymi i sterowania oświetleniem.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 24.06.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 32.32.12.00­ 1, 32.35.13.00­ 1
Do pobrania:
16-06-2016 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
30-06-2016 – Ogłoszenie o wyborze oferty
18-07-2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia