Dostawa oprogramowania konwertującego dane radarowe do formatu HDF5

Dostawa oprogramowania konwertującego dane radarowe do formatu HDF5
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14.12.2020 r. Do godz. 10:00
Zamówienie nr PARK/5-PN-5/2020
Do pobrania:
04.12.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
04.12.2020 – SIWZ (.pdf)
04.12.2020 – FORMULARZ CENOWY (.xls)
04.12.2020 – FORMULARZ CENOWY (.pdf)
04.12.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.doc)
04.12.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.pdf)
04.12.2020 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
04.12.2020 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
04.12.2020 – OŚWIADCZENIE (.docx)
04.12.2020 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
04.12.2020 – WZÓR UMOWY (.pdf)
15.12.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
15.12.2020 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc)
18.12.2020 – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (.pdf)