Dostawa sprzętu IT i oprogramowania

Dostawa sprzętu IT i oprogramowania
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 05.11.2019 r. do godz. 09:00.
Zamówienie nr PN/6-2019
Do pobrania:
25.10.2019 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
25.10.2019 – SIWZ (.pdf)
25.10.2019 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.pdf)
25.10.2019 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.xls)
25.10.2019 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(.pdf)
25.10.2019 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
25.10.2019 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
25.10.2019 – OŚWIADCZENIE (.docx)
25.10.2019 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
25.10.2019 – WZÓR UMOWY (.pdf)
05.11.2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
05.11.2019 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc)
12.11.2019 – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (.pdf)