Dostawa sprzętu IT i oprogramowania

Dostawa sprzętu IT i oprogramowania
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 18.10.2019 r. do godz. 14:00.
Zamówienie nr PN/4-2019
Do pobrania:
08.10.2019 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
08.10.2019 – SIWZ (.pdf)
08.10.2019 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.pdf)
08.10.2019 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.xls)
08.10.2019 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.docx)
08.10.2019 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(.pdf)
08.10.2019 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
08.10.2019 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
08.10.2019 – OŚWIADCZENIE (.docx)
08.10.2019 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
08.10.2019 – WZÓR UMOWY (.pdf)
14.10.2019 – ODPOWIEDŹ NR 1 (.pdf)
15.10.2019 – ODPOWIEDŹ NR 2 (.pdf)
21.10.2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
21.10.2019 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.pdf)
22.10.2019 – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (.pdf)