Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 19.12.2019 r. do godz. 14:00.
Zamówienie nr PN-8/2019
Do pobrania:
09.12.2019 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
09.12.2019 – SIWZ (.pdf)
09.12.2019 – FORMULARZ CENOWY (.pdf)
09.12.2019 – FORMULARZ CENOWY (.xls)
09.12.2019 – OPIS PRZEDMIOTU (.doc)
09.12.2019 – OPIS PRZEDMIOTU (.pdf)
09.12.2019 – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (.doc)
09.12.2019 – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (.pdf)
09.12.2019 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
09.12.2019 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
09.12.2019 – WYKAZ USŁUG (.docx)
09.12.2019 – WYKAZ USŁUG (.pdf)
09.12.2019 – OSWIADCZENIE (.docx)
09.12.2019 – OSWIADCZENIE (.pdf)
09.12.2019 – WZÓR UMOWY (.pdf)
23.12.2019 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.pdf)
23.12.2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT (.pdf)
24.12.2019 – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (.pdf)