Montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86

Przedmiot zamówienia:Montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86
Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert:29.05.2017 do godziny 10:00 zmieniono na 09.06.2017 do godziny 10:00
Kod CPV:44212200-1
45232330-4
Do pobrania:
10-05-2017– Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
18-05-2017– Projekt umowy na roboty budowlane
23-05-2017– Odpowiedzi na pytania
24-05-2017– Zmiana treści SIWZ
31-05-2017– Zmiana treści SIWZ
07-06-2017– Odpowiedzi na pytania
20-06-2017– Unieważnienie postępowania

Ekoenergia Silesia S.A. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju na działce nr 9 przy ul. Jeziornej 86 złożono oferty:

Lp.WykonawcaOkres GwarancjiCena
1.

Proligo Sp. z o.o.

41-500 Chorzów

ul. 3 maja 77

120 miesięcy90 405, 00 PLN
2.

Atem Polska Sp. z o.o.

81-537 Gdynia

ul. Łużycka 2

60 miesięcy164 794, 17 PLN

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 96 801, 00 PLN