Obsługa techniczna systemu wentylacji – klimatyzacji wraz z przeprowadzaniem przeglądów okresowych

Obsługa techniczna systemu wentylacji – klimatyzacji wraz z przeprowadzaniem przeglądów okresowych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22.06.2020 r. do godz. 10:00
Zamówienie nr DUM/4-PN/3-2020
Do pobrania:
12.06.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
12.06.2020 – SIWZ (.pdf)
12.06.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (.pdf)
12.06.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY (.xls)
12.06.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.doc)
12.06.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.pdf)
12.06.2020 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
12.06.2020 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
12.06.2020 – WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (.doc)
12.06.2020 – WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (.pdf)
12.06.2020 – OŚWIADCZENIE (.doc)
12.06.2020 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
12.06.2020 – WZÓR UMOWY (.pdf)
17.06.2020 – ODPOWIEDŹ NR 1 (.pdf)
19.06.2020 – ODPOWIEDŹ NR 2 (.pdf)
19.06.2020 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.pdf)
23.06.2020 – ODPOWIEDZI DO PRZETARGU (.pdf)
29.06.2020 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.pdf)
29.06.2020 – INFORMACJA O MODYFIKACJI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.pdf)
29.06.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI (.doc)
29.06.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI (.pdf)
06.07.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
06.07.2020 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc) )
06.07.2020 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc) )
13.07.2020 – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (.pdf) )