OP_3_2015 Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 17.11.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Do pobrania:
03-11-2015 – Ogłoszenie
– SIWZ
– Załącznik nr 2
05-11-2015 Odpowiedzi na pytania
16-11-2015 – Odpowiedzi na pytania
– Zmiana SIWZ
– Zmiana ogłoszenia
24-11-2015 Ogłoszenie o wyborze oferty
04-12-2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia