Postępowanie nr RPO_1_12_2014 „Dobudowa szybu windowego…” (Uwaga: ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA)

Przedmiot zamówienia: Dobudowa szybu windowego z przedsionkiem wraz z zabudową dźwigu osobowego do budynku administracyjno-socjalnego oraz nadbudowa o jedną kondygnację łącznika i zagospodarowanie terenu, przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień
Termin składania ofert: 06.06.2014 do godziny 14:00
Kod CPV: 45 00 00 00 Roboty budowlane
Do pobrania:
29-05-2014 Ogłoszenie
29-05-2014 Wytyczne
29-05-2014 Dokumentacja
04-06-2014 Organizator zamieszcza edytowalne wersje załączników.
25-06-2014 Organizator Przetargu zamieszcza informację o rozstrzygnięciu postępowania.