Postępowanie nr RPO_2_17_2015 „Wyposażenie laboratorium Parku Technologicznego…”

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia laboratorium Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 23.03.2015 do godziny 11:00
Kod CPV: 39180000-7 – Meble laboratoryjne 51430000-5 – Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego 33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane 38120000-2 – Przyrządy meteorologiczne 38341500-2 – Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia
Do pobrania:
28-02-2015 Ogłoszenie
28-02-2015 SIWZ oraz załączniki
02-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza zmianę treści SIWZ oraz Formularz oferty po zmianie.
05-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza zmianę treści SIWZ.
11-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi na pytania.
12-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi na pytania część 1.
12-03-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi na pytania część 2.
19-03-2015 Zmiana treści SIWZ.
19-03-2015 Zmiana treści SIWZ 1.
19-03-2015 Zmieniony formularz ofertowy (PDF)Zmieniony formularz ofertowy (DOCX).
21-03-2015 Sprostowanie dotyczące SIWZ (1)Sprostowanie dotyczące SIWZ (2).
24-03-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert dla zadań: – Zadanie 1 – Zadanie 3 – Zadanie 6 – Zadanie 8 – Zadanie 9
01-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: – Zadanie 7
02-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: – Zadanie 4
03-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: – Zadanie 2
28-04-2015 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia