Przyłączenie do sieci elektrycznej dwóch elektrowni fotowoltaicznych zainstalowanych na nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektrycznej dwóch elektrowni fotowoltaicznych zainstalowanych na nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 z modernizacją pośredniego układu pomiarowego i budową półpośredniego pomiaru energii elektrycznej oraz budową układu zabezpieczeń i telemechaniki, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz warunkami przyłączenia, a także uzgodnieniem projektu technicznego
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 27.06.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 45.00.00.00­7
Do pobrania:
14-04-2016 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
20-06-2016 – Odpowiedzi na pytania 1
– Odpowiedzi na pytania 2
– Projekt wykonawczy
30-06-2016 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania