Serwis radaru meteorologicznego

Serwis radaru meteorologicznego
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2019 r. do godz. 14:30.
Zamówienie nr PN-10/2019
Do pobrania:
31.12.2019 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
31.12.2019 – SIWZ (.pdf)
31.12.2019 – FORMULARZ CENOWY (.pdf)
31.12.2019 – FORMULARZ CENOWY (.xls)
31.12.2019 – OPIS PRZEDMIOTU (.doc)
31.12.2019 – OPIS PRZEDMIOTU (.pdf)
31.12.2019 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
31.12.2019 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
31.12.2019 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
31.12.2019 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
31.12.2019 – OŚWIADCZENIE(.docx)
31.12.2019 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
13.01.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
07.02.2020 – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (.pdf)