Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Przedmiot dialogu: Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Tryb: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania wniosków: 11.03.2016
Do pobrania:
01-03-2016 – Ogłoszenie o dialogu technicznym – załączniki
07-03-2016 – Wniosek
15-03-2016 – Zestawienie wniosków