Dostawa modułu oprogramowania do generowania plików HDF5 z radaru MMR-50 i MMR-116, dostawa serwera radaru meteorologicznego i komputera do obróbki danych radarowych

Dostawa modułu oprogramowania do generowania plików HDF5 z radaru MMR-50 i MMR-116, dostawa serwera radaru meteorologicznego i komputera do obróbki danych radarowych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 05.05.2020 r. do godz. 10:00.
Zamówienie nr PARK/2-PN-2/2020
Do pobrania:
23.04.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
23.04.2020 – SIWZ (.pdf)
23.04.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – PAKIET 1 (.pdf)
23.04.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – PAKIET 1 (.xls)
03.04.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – PAKIET 2 (.pdf)
23.04.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – PAKIET 2 (.xls)
23.04.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – PAKIET 3 (.pdf)
23.04.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – PAKIET 3 (.xls)
23.04.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 1 (.doc)
23.04.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 1 (.pdf)
23.04.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 2 (.doc)
23.04.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 2 (.pdf)
23.04.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 3 (.doc)
23.04.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 3 (.pdf)
23.04.2020 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
23.04.2020 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
03.04.2020 – OŚWIADCZENIE (.doc)
03.04.2020 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
23.04.2020 – WZÓR UMOWY – PAKIET 1 (.pdf)
23.04.2020 – WZÓR UMOWY – PAKIET 2 (.pdf)
23.04.2020 – WZÓR UMOWY – PAKIET 3 (.pdf)
30.04.2020 – ODPOWIEDŹ NR 1 (.pdf)
07.05.2020 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc)
07.05.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
20.05.2020 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW (.pdf)