Dostawa oprogramowania i urządzeń sieciowych

Dostawa oprogramowania i urządzeń sieciowych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30.12.2020 r. Do godz. 10:00
Zamówienie nr IT/21-PN-9/2020
Do pobrania:
18.12.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
18.12.2020 – SIWZ (.pdf)
18.12.2020 – FORMULARZ CENOWY (.xls)
18.12.2020 – FORMULARZ CENOWY (.pdf)
18.12.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.doc)
18.12.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (.pdf)
18.12.2020 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
18.12.2020 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
18.12.2020 – OŚWIADCZENIE (.docx)
18.12.2020 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
18.12.2020 – WZÓR UMOWY (.pdf)
23.12.2020 – MODYFIKACJA 1 (.pdf)
23.12.2020 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
23.12.2020 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
05.01.2021 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
05.01.2021 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc)
11.01.2021 – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (.pdf)