Dostawa oprogramowania i urządzeń sieciowych

Dostawa oprogramowania i urządzeń sieciowych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 16.10.2020 r. do godz. 14:00.
Zamówienie nr IT/5-PN-6/2020
Do pobrania:
08.10.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
08.10.2020 – SIWZ (.pdf)
08.10.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.pdf)
08.10.2020 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (.xls)
08.10.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(.doc)
08.10.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(.pdf)
08.10.2020 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
08.10.2020 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
08.10.2020 – OŚWIADCZENIE (.docx)
08.10.2020 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
08.10.2020 – WZÓR UMOWY (.pdf)
13.10.2020 – ODPOWIEDŹ NR 1 (.pdf)
15.10.2020 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.pdf)
15.10.2020 – NOWY TERMIN (.pdf)
26.10.2020 – ODPOWIEDŹ NR 2 (.pdf)
26.10.2020 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.pdf)
30.10.2020 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc)
30.10.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
05.11.2020 – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU (.pdf)