Postępowanie nr OP_2_2014 „Usługi sprzątania nieruchomości…” (Unieważnienie postępowania)

Przedmiot zamówienia: Usługi sprzątania nieruchomości na rzecz Ekoenergia Silesia w budynku administracyjno- socjalnym przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie § 23 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach
Termin składania ofert (AKTUALIZACJA): 13.01.2015 do godziny 10:15
Kod CPV: 90911200-8
Do pobrania:
19-12-2014 Ogłoszenie
19-12-2014 SIWZ oraz załączniki
07-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi do zadanych pytań w trakcie postępowania.
07-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza zmianę zapisów SIWZ w związku z zadanymi w trakcie postępowania pytaniami.
09-01-2015 Organizator przetargu zamieszcza odpowiedzi nr 2 do zadanych pytań w trakcie postępowania.
15-01-2015 Organizator przetargu zawiadamia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania.
23-01-2015 Organizator przetargu unieważnia postępowanie na „Usługi sprzątania nieruchomości na rzecz Ekoenergia Silesia w budynku administracyjno- socjalnym przy ul. Żeliwnej 38.”