Postępowanie nr RPO1/13/2014 „Wykonanie remontu powierzchni biurowych na kondygnacji I pietra i powierzchni magazynowych w piwnicy w budynku zlokalizowanego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach” – ROZSTRZYGNIĘCIE

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu powierzchni biurowych na kondygnacji I pietra i powierzchni magazynowych w piwnicy w budynku zlokalizowanego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień
Termin składania ofert: 13.10.2014 do godziny 10:30
Kod CPV: 45 00 00 00 Roboty budowlane
Do pobrania:
23-09-2014 Ogłoszenie Ogłoszenie 327162-2014 Zmiana terminu składania ofert (03.10.2014)
23-09-2014 Wytyczne oraz SIWZ
23-09-2014 Załączniki do SIWZ
03-10-2014 Ekoenergia Silesia SA informuje o wydłużeniu terminu składania ofert oraz wydłużenia terminu postępowania.
03-10-2014 Ekoenergia Silesia SA zamieszcza odpowiedzi wraz z załącznikami do zadanych pytań w trakcie postępowania.
08-10-2014 Ekoenergia Silesia SA zamieszcza odpowiedzi do zadanych pytań w trakcie postępowania.
09-10-2014 Ekoenergia Silesia SA zamieszcza odpowiedzi wraz z załącznikami do zadanych pytań w trakcie postępowania.
15-10-2014 Ekoenergia Silesia SA zamieszcza ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (27.10.2014: ogłoszenie).