Postępowanie nr RPO_2_9_2014 „Prace modernizacyjne i remontowe…” (Uwaga: ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU)

Przedmiot zamówienia: Prace modernizacyjne i remontowe budynku przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień
Termin składania ofert: 9.05.2014 do godziny 14:00
Kod CPV: 45 00 00 00 Roboty budowlane
Do pobrania:
16-04-2014 Ogłoszenie
16-04-2014 Wytyczne
16-04-2014 Opis przedmiotu zamówienia
16-04-2014 Dokumentacja
23-04-2014 Organizator Przetargu zamieszcza uzupełnienie – schematy konstrukcji stalowej pod instalację fotowoltaiczną na dachu budynku – Uzupełnienie
28-04-2014 Organizator Przetargu zamieszcza Odpowiedzi na zadane do dnia 24.04.2014 r. pytania do Przetargu.
29-04-2014 Organizator Przetargu zamieszcza Odpowiedzi na zadane do dnia 28.04.2014 r. pytania do Przetargu.
06-05-2014 Organizator Przetargu zamieszcza Odpowiedzi na zadane do dnia 06.05.2014 r. pytania do Przetargu.
23-05-2014 Organizator Przetargu zamieszcza OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU postępowania RPO2/9/2014. Organizator Przetargu wyraża jednocześnie podziękowania Wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu.