Przedłużenie serwisów dla urządzeń: firewall Fortigate oraz na switche Cisco w budynkach w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

Przedmiot zamówienia: Przedłużenie serwisów dla urządzeń: firewall Fortigate oraz na switche Cisco w budynkach w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 22.06.2016 do godziny 10:00
Kod CPV: 48.21.95.00­1
Do pobrania:
14-06-2016 – Ogłoszenie – SIWZ wraz z załącznikami
20-06-2016 – Odpowiedzi na pytania
28-06-2016 – Ogłoszenie o wyborze oferty
07-07-2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia