Przetarg nieograniczony w sprawie zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach dla stacji transformatorowych K1030 i KY105 oraz przyłącza w Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86.

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony w sprawie zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach dla stacji transformatorowych K1030 i KY105 oraz przyłącza w Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: do dnia 27.10.2017 r. do godziny 10.00
Kod CPV: 09300000-2
Do pobrania:
11-10-2017 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
11-10-2017 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
11-10-2017 – Istotne Postanowienia Umowy
11-10-2017 – Ogłoszenie
Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawców.
23-10-2017 – Odpowiedzi na pytania
31-10-2017 – Zestawienie ofert
Ekoenergia Silesia S.A. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przetarg nieograniczony w sprawie zakupu energii elektrycznej dla nieruchomości przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach dla stacji transformatorowych K1030 i KY105 oraz przyłącza w Goczałkowicach – Zdrój przy ul. Jeziornej 86 do realizacji zamówienia wybiera ofertę:
31-10-2017 – Wybór oferty
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
14-11-2017 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia