Usługa sprzątania nieruchomości Żeliwna 38 w Katowicach

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania nieruchomości Żeliwna 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: 10.12.2015 do godziny 10:00
Kod CPV: 90.91.12.00­8
Do pobrania:
02-12-2015 – Ogłoszenie
– SIWZ wraz z załącznikami
15-12-2015 Ogłoszenie o wyborze oferty