PN – 8 / 2017 Usługa sprzątania budynków i utrzymanie terenu zewnętrznego nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz sprzątanie budynku w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziorna 86

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania budynków i utrzymanie terenu zewnętrznego nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz sprzątanie budynku w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziorna 86
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: do dnia 24.10.2017 r. do godziny 10.00
Kod CPV: 90911200-8, 90620000-9, 77314100-5
Do pobrania:
16-10-2017 – Plan zagospodarowania terenu
16-10-2017 -EES S.A. – umowa na sprzątanie obiektów EES – cześć I sprzątanie budynków – 2017
16-10-2017 -EES S.A. – umowa na sprzątanie obiektów EES – cześć II zewnętrzne utrzymanie – 2017
16-10-2017 – Ogłoszenie nr 602710-N-2017 z
16-10-2017 – siwz-PN-8
16-10-2017 – zal 1 formularz oferty
16-10-2017 – zal 5 i 6 grupa
16-10-2017 – zał 2 oświadczenie
Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawców.
19-10-2017 – Załącznik S22C-6e17101912450
Zgodnie z art. 86 ust 5. ustawy Prawo zamówień publicznych 9 (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz 1579) zamawiający publikuje zestawienie ofert postępowania.
24-10-2017 – Załącznik S22C-6e17102411590
Ekoenergia Silesia S.A. zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa sprzątania budynków i utrzymanie terenu zewnętrznego nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz sprzątanie budynku w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziorna 86.” do realizacji zamówienia wybiera ofertę:
31-10-2017 – Wybór oferty
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
07-11-2017 – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA