PN-9 Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony mienia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: do dnia 04.12.2017 r. do godziny 10.00
Kod CPV: 79711000-1, 79715000-9
Do pobrania:
21-11-2017 – Plan zagospodarowania terenu
21-11-2017 – umowa-o-powierzenie-przetwarzania-danych-osobowych
21-11-2017 – Wzór umowy ochrona mienia
21-11-2017 – Powierzenie ochrony
21-11-2017 – Informacje o zamówieniu
21-11-2017 – SIWZ
21-11-2017 – Oświadczenie
21-11-2017 – Formularz oferfty
21-11-2017 – Załącznik 5 i 6
04-12-2017 – Zestawienie ofert
13-12-2017 – Wybór oferty