Postępowanie nr RPO_2_8_2014 „Prace modernizacyjne i remontowe…” (unieważnione 14.04.2014)

Przedmiot zamówienia: Prace modernizacyjne i remontowe budynku przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień
Termin składania ofert: 10.04.2014 do godziny 14:00
Kod CPV: 45 00 00 00 Roboty budowlane
Do pobrania:
04-03-2014 Ogłoszenie
04-03-2014 Wytyczne
04-03-2014 Opis przedmiotu zamówienia
04-03-2014 Dokumentacja
10-03-2014 Organizator przetargu zamieszcza wersje edytowalną WYTYCZNYCH DO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA RPO2/8/2014 w celu elektronicznego wypełniania załączników przez Oferentów Wytyczne
14-03-2014 Odpowiedzi oraz Załączniki
21-03-2014 Odpowiedzi oraz Załączniki
27-03-2014 Odpowiedzi oraz Załączniki
28-03-2014 Odpowiedzi oraz Załączniki
28-03-2014 Przedłużenie terminu składania ofert oraz Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
02-04-2014 Odpowiedzi
03-04-2014 Odpowiedzi
04-04-2014 Załączniki w formie edytowalnej
14-04-2014 Unieważnienie