Świadczenie doradztwa technicznego oraz pełnienie innych obowiązków w zakresie budowlanym

Świadczenie doradztwa technicznego oraz pełnienie innych obowiązków w zakresie budowlanym
Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę prowadzone zgodnie art. 25 ust. 1 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane w Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach do których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert: do dnia 22.05.2019 r., godz. 08.00
Kod CPV: 71310000-4, 71315200-1
Do pobrania:
14-05-2019 – Wzór umowy
14-05-2019 – Formularz oferty
14-05-2019 – Oświadczenie
14-05-2019 – Zaproszenie do złożenia oferty
20-05-2019 – Umowa o doradztwo techniczne i pełnienie dodatkowych obowiązków
20-05-2019 – Zakres prac dla inspektora
28-05-2019 – Zestawienie ofert
12-06-2019 – Unieważnienie