Usługa sprzątania budynków w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i budynku w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86 oraz usługa zewnętrznego utrzymania terenu nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

Usługa sprzątania budynków w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 i budynku w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86 oraz usługa zewnętrznego utrzymania terenu nieruchomości w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20.10.2020 r. do godz. 14:00
Zamówienie nr DUM/65-PN/7-2020
Do pobrania:
12.10.2020 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (.pdf)
12.10.2020 – SIWZ (.pdf)
12.10.2020 – FORMULARZ CENOWY (.pdf)
12.10.2020 – FORMULARZ CENOWY (.xls)
12.10.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 1 (.pdf)
12.10.2020 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 2 (.pdf)
12.10.2020 – FORMULARZ OFERTY (.doc)
12.10.2020 – FORMULARZ OFERTY (.pdf)
12.10.2020 – WYKAZ USŁUG (.pdf)
12.10.2020 – WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (.doc)
12.10.2020 – WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (.pdf)
12.10.2020 – OŚWIADCZENIE (.docx)
12.10.2020 – OŚWIADCZENIE (.pdf)
12.10.2020 – WZÓR UMOWY PAKIET 1(.pdf)
12.10.2020 – WZÓR UMOWY PAKIET 2 (.pdf)
16.10.2020 – ODPOWIEDŹ NR 1 (.pdf)
19.10.2020 – ODPOWIEDŹ NR 2 (.pdf)
19.10.2020 – WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (.doc)
19.10.2020 – WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (.pdf)
19.10.2020 – OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.pdf)
23.10.2020 – OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (.doc)
23.10.2020 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (.pdf)
30.10.2020 – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (.pdf)