Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości i przeprowadzanie przeglądów okresowych

Przedmiot zamówienia: Całodobowa obsługa techniczna nieruchomości i przeprowadzanie przeglądów okresowych
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Termin składania ofert: do dnia 09.04.2018r. do godziny 08:00
Kod CPV: 71356100-9
Do pobrania:
29-03-2018 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
29-03-2018 – Projekt-umowy-PN-1-2018
29-03-2018 – SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
29-03-2018 – Szczegółowy Opis Zamówienia
29-03-2018 – Formularz oferty
29-03-2018 – zal-2-owiadczenie.docx
29-03-2018 – wykaz-urzadzen
29-03-2018 – zal-5-i-6-grupa
04-04-2018 – WYKAZ URZĄDZEŃ WYMAGANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
04-04-2018 – Odpowiedź na zapytanie 1
09-04-2018 – Zestawienie ofert
19-04-2018 – Wybor-oferty-PN-1
25-05-2018 – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi